Ξέχασες τον κωδικό σου;

Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία «TONIC A.E.Ε.» στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των πελατών του www.mybrandsstore.com. Η χρήση και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται παρακάτω. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής.
Η ιστοσελίδα
www.mybrandsstore.com είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση, είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι είναι απαραίτητη η παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών που αφορούν την διεκπεραίωση των παραγγελιών και οι οποίες θα διαφυλάσσονται από εμάς.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα
www.mybrandsstore.com, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το
www.mybrandsstore.com, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το www.mybrandsstore.com μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Το www.mybrandsstore.com δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το www.mybrandsstore.com τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Το
www.mybrandsstore.com σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο www.mybrandsstore.com.
Η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση και κάθε είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, των σχετικών πράξεων και αποφάσεων της αρμόδιας Αρχής και τη συναφή εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Χρήση των Πληροφοριών. Το www.mybrandsstore.com συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το www.mybrandsstore.com, (3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς, (4) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει για ενεργοποιήσεις υπηρεσιών τηλεφωνίας και internet. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας, τα στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας και τα στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Το www.mybrandsstore.com κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το www.mybrandsstore.com, (iv) ειδικές προσφορές του www.mybrandsstore.com, (v) ενεργοποίηση υπηρεσίας τηλεφωνίας ή internet, (vi) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το www.mybrandsstore.com στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@mybrandsstore.com


Πρόσβαση στις Πληροφορίες. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του
www.mybrandsstore.com. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της TONIC A.E.E. για το www.mybrandsstore.com για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το www.mybrandsstore.com απαιτεί από τους υπαλλήλους της TONIC A.E.E. και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το www.mybrandsstore.com δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση.


Cookies

Το
www.mybrandsstore.com έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.mybrandsstore.com, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία στα οποία φυλάσσονται. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της ιστοσελίδας που έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ιστοσελίδας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των αρχείων αυτών, να ειδοποιείται κάθε φορά που εμφανίζεται ένα νέο "cookie" ή να απορρίπτει την εγκατάστασή τους στον υπολογιστή του.
Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα
www.mybrandsstore.com.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το
www.mybrandsstore.com επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο www.mybrandsstore.com. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το www.mybrandsstore.com θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για την προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το www.mybrandsstore.com θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το www.mybrandsstore.com μέσω www.mybrandsstore.com ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@mybrandsstore.com. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του www.mybrandsstore.com. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Ασφάλεια συναλλαγών

Το www.mybrandsstore.com δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το www.mybrandsstore.com έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του www.mybrandsstore.com.

Περιοδικές Αλλαγές

Το www.mybrandsstore.com συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής, προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το www.mybrandsstore.com


Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιορισμένη άδεια


Το
www.mybrandsstore.com, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείται σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Μεταβολές

Το
www.mybrandsstore.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το www.mybrandsstore.com μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Περιορισμός Ευθύνης

Το www.mybrandsstore.com, οι υπάλληλοι της TONIC A.E.E., ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το www.mybrandsstore.com είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Ανήλικοι

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν την από το νόμο απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η παροχή υπηρεσιών σε ανηλίκους ή σε μη έχοντες δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι δυνατή μόνο με την σύμφωνη γνώμη και ενέργεια των νομίμων αντιπροσώπων τους και την προσκόμιση των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών στο κατάστημα συναλλαγής, πάντοτε υπό τις προϋποθέσεις των σε ισχύ νόμων.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήματα Κατατεθέντα

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, τα κείμενα, τα γραφικά, οι επιλογές και οι ρυθμίσεις είναι ιδιοκτησία της “TONIC Α.Ε.Ε.” και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας © 2008 – 2009 “TONIC Α.Ε.Ε.” Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων. Κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα TM, SM ή © είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Το www.mybrandsstore.com αποτελεί copyright της TONIC A.E.E. Όσα άλλα σήματα ή λογότυπα τα οποία αναγράφονται ή εμφανίζονται στο www.mybrandsstore.com αποτελούν copyright των νόμιμων κατόχων τους.

Δικαιοδοσία

Η ιστοσελίδα www.mybrandsstore.com διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας www.mybrandsstore.com μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ήτοι του καταναλωτή και της ιδιοκτήτριας εταιρείας της ιστοσελίδας αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Τρόποι παραγγελίας

Μπορείτε να παραγγείλετε τα προϊόντα σας με 2 τρόπους:

1. Παραγγελία από το web site μας www.mybrandsstore.com

- Βρείτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν μέσω των μηχανισμών αναζήτησης ή από τις διάφορες θεματικές σελίδες. Πατήστε στο σύνδεσμο «Προσθήκη» δίπλα στο προϊόν που σας ενδιαφέρει και αυτό θα μπει στο ηλεκτρονικό «καλάθι αγορών» σας όπου και θα μεταφερθείτε αυτόματα.

- Όταν τελειώσετε τις επιλογές σας πατήστε στο σύνδεσμο «Ολοκλήρωση» που βρίσκεται κάτω από τη λίστα των προϊόντων που έχετε στο καλάθι σας και θα περάσετε σε ασφαλή σύνδεση – πιστοποιημένη από την ALPHA BANK – όπου θα σας ζητηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία και να ορίσετε τρόπο πληρωμής και αποστολής.

2. Μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας μέσω fax στο 210 – 6458988 όλο το 24ωρο.

Τρόποι αποστολής

Υπάρχουν 2 τρόποι αποστολής των προϊόντων της παραγγελίας σας:

 1. Με ΕΛΤΑ COURIER
  Στην περίπτωση αποστολής της παραγγελίας σας με courier το κόστος αποστολής διαμορφώνεται ως εξής: 5,00 € για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 7,00 € για την υπόλοιπη Ελλάδα και 20,00 € για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν δέματα το βάρος των οποίων είναι μέχρι 2 κιλά. Σε περίπτωση που το δέμα ζυγίζει πάνω από 2 κιλά, η χρέωση είναι 2 € για κάθε επιπλέον μισό (0,5) κιλό.
  H υπηρεσία της αντικαταβολής ισχύει μόνο για την Ελλάδα
 2. Με ΕΛΤΑ
  Ταχυδρομικώς με τα ΕΛ.ΤΑ. (για όλη την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση) Συστημένο & επ' αντικαταβολή (μόνο για την Ελλάδα). Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courier είναι ακόμα αδύνατη. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο. Η χρέωση στην περίπτωση αυτή είναι 5-15 € για κάθε δέμα αναλόγως του όγκου του και του βάρους του δέματος ενώ δυστυχώς δεν γίνεται δεκτή η αντικαταβολή. Θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό μας λογαριασμό σε μία από τις συμβεβλημένες τράπεζες ή μέσω πιστωτικής κάρτας και μετά θα προχωρήσουμε στη διαδικασία αποστολής της παραγγελίας σας.

Αποστολή Δώρου

Ζητήστε μας να στείλουμε το δώρο που έχετε επιλέξει για το αγαπημένο σας πρόσωπο! Το προϊόν θα αποσταλεί σε συσκευασία δώρου με το κείμενό σας.

Η απόδειξη λιανικής σκανάρετε και αποστέλετε στο e-mail σας.

Όλες οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 23%.

Κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, σας στέλνεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δείχνει τι παραγγείλατε. Εσείς δε χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο. Η παραγγελία σας έχει πάρει το δρόμο της. Αν υπάρξει κάποια ανωμαλία θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς.

Παράδοση προϊόντων

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός 2 με 5 εργασίμων ημερών ( Δευτέρα με Παρασκευή 9.00 πμ μέχρι 5.00 μμ.) εκτός και αν αναφέρεται άλλος χρόνος παράδοσης ειδικά για κάποιο προϊόν.

Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελιά σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
- ακραία καιρικά φαινόμενα
- απεργίες που δύνανται να επηρεάσουν την μεταφορά & παράδοση της παραγγελιάς σας.
- αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, σε σχέση με το προϊόν ή με την πληρωμή του( πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ή πλήρη) και είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας.

Αντικατάσταση Προϊόντων – Υπαναχώρηση/ Επιστροφή

Επιστροφή προϊόντων

Λόγω της φύσης των ηλεκτρονικών αγορών είναι συχνό το φαινόμενο να μην καλύπτονται οι προσδοκίες του τελικού αποδέκτη από το προϊόν της επιλογής του, εξαιτίας της έλλειψης της φυσικής επαφής αυτού με το προς αγορά είδος.

Το www.mybrandsstore.com σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες του, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας, γρήγορα και εύκολα.

Θέλοντας, όμως, να καλύψουμε ακόμη περισσότερο τους πελάτες μας, προσφέρουμε τη δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων, σε περίπτωση με εκπλήρωσης προσδοικών.

Έχετε κάθε δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Αρκεί:
1. το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί
2. να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα συναλλαγής ( ΔΑΤ, Απ. Λιανικής )
Η επιστροφή του χρηματικού ποσού που πληρώσατε κατά την παραγγελία σας, γίνεται μετά την παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Ο τρόπος επιστροφής του χρηματικού ποσού γίνεται μέσω της Πιστωτικής κάρτας σας με μετρητά, βέβαια παρακρατώντας το κόστος μεταφοράς.

Αντικατάσταση προϊόντων
- Έχετε δικαίωμα να αντικαταστήσετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Αρκεί:
1. το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί
2.να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα συναλλαγής ( ΔΑΤ, Απ. Λιανικής ).

Τρόποι πληρωμής

Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με 4 τρόπους:

 1. Δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών όλων των Visa, MasterCard, Maestro, American Express
  Αν διαθέτετε οποιαδήποτε από τις κάρτες που αναφέρονται παραπάνω,
  μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια μέσα από τη φόρμα της παραγγελίας μας. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω των πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας με κρυπτογράφηση 256 bit πιστοποιημένη από την ALPHA BANK.
 2. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
  Μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα για τις παραγγελίες σας σε έναν από τους λογαριασμούς της
  TONIC A.E.E. Συνεννοηθείτε μαζί μας για το ακριβές ποσό με τα έξοδα αποστολής.
  Οι λογαριασμοί που μπορείτε να κάνετε την κατάθεση των χρημάτων σας είναι:

  ALPHA BANK
  Αρ. Λογαριασμού: 142.00.2320.003153
  IBAN: GR79 0140 1420 1420 0232 0003 153

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  Αρ. Λογαριασμού: 5048-041470-675
  ΙΒΑΝ:
  GR78 0172 0480 0050 4804 1470 675

  Μετά την κατάθεση χρημάτων παρακαλούμε στείλτε το καταθετήριο της Τράπεζας μέσω
  e-mail στο mybrandsstore@tonic.gr ή μέσω fax στο 210 – 6458988, προκειμένου να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αποστολής της παραγγελίας σας.
 3. Μέσω Paypal
  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο
  site www.paypal.com όπου και θα δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα δώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας στο www.mybrandsstore.com.
 4. Αντικαταβολή
  Για όσους προτιμούν την πιο παραδοσιακή μέθοδο, τα προϊόντα έρχονται μέσω ΕΛΤΑ COURIER
  ή ΕΛΤΑ και εσείς πληρώνετε το αντίτιμο τη στιγμή της παραλαβής τοις μετρητοίς. Η πληρωμή με αντικαταβολή ισχύει μόνο για την Ελλάδα.

Ασφάλεια

Οι συναλλαγές μέσω των πιστωτικών καρτών γίνονται με το σύστημα ασφαλείας της ALPHABANK
της ιστοσελίδας paypal.com.
«Σε συνεργασία με την Alpha Bank, τα στοιχεία της κάρτας σας εισάγονται σε ασφαλές περιβάλλον που παρέχει η Τράπεζα και αποστέλλονται κρυπτογραφημένα διαμέσου του Διαδικτύου. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την Alpha Bank και μόνο για τη χρέωση της κάρτας σας. Το δικό μας ηλεκτρονικό κατάστημα καθώς και οποιοσδήποτε άλλος τρίτος ΔΕΝ έχει πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας σας για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών σας».

Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ www.mybrandsstore.com ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.